Culture
Nature
Tourism
Documents
Projects
Lomea
Документи
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом

План за управление
Вътрешни правила
Харта на клиента
Заповед №17/13.12.2014

План за управление

 План за управление на ПП Русенски Лом:

Част 0: Въведение

Част 1: Описание и оценка на ПП Русенски Лом - , ,

Част 2: Дългосрочни цели и ограничения 

Част 3: Норми, режими, условия и препоръки за осъществяванена дейностите 

Част 4: Оперативни задачи и предписания за опазване и ползване

Част 5: Преглед на изпълнението на целите и задачите

Част 6: Библиография - , , ,

Приложение 1 

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Приложение 12

Приложение 13

Приложение 14

Приложение 15

Приложение 16

Приложение 17

Приложение 18

Приложение 19

Приложение 20

Приложение 21

Резюме

Съдържание

 

 

 

 

Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg