About the park
Природозащитен комплекс Ломовете с. Нисово
Culture
Nature
Tourism
Documents
Projects
Lomea
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом
Работа при нас
На живо

Документи
План за управление
Вътрешни правила
Харта на клиента
заповед 4/2017
заповед 20/17
заповед 21/17
заповед 22/17
заповед 26/17
заповед 29/17
Legal grounds
Натура 2000
Материали за биологичното разнообразие
Проучвания за Ломовете
Публикации на Еберхард Унджиян

План за управление

 План за управление на ПП Русенски Лом:

Част 0: Въведение

Част 1: Описание и оценка на ПП Русенски Лом - , ,

Част 2: Дългосрочни цели и ограничения 

Част 3: Норми, режими, условия и препоръки за осъществяванена дейностите 

Част 4: Оперативни задачи и предписания за опазване и ползване

Част 5: Преглед на изпълнението на целите и задачите

Част 6: Библиография - , , ,

Приложение 1 

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Приложение 12

Приложение 13

Приложение 14

Приложение 15

Приложение 16

Приложение 17

Приложение 18

Приложение 19

Приложение 20

Приложение 21

Резюме

Съдържание

 

 

 

 

Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg