About the park
Природозащитен комплекс Ломовете с. Нисово
Culture
Nature
Tourism
Documents
Projects
Lomea
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом
Работа при нас
На живо


Komplex Lomovete

Център за изследване, симулация и анализ на биоразнообразието
Посетителки център и полева орнитологична станция

Природозащитен комплекс Ломовете с. Нисово

Природозащитен комплекс "Ломовете" се намира на около 1 км. от с. Нисово, Община Иваново, в близост до сливането на двете реки Бели и Мали (Малък) Лом.

Със средства на Оперативна програма околна среда 2007-2013, през 2013 г. е изградена първата част от Комплекса - Посетителски център с полева орнитологична станция.

През 2015 г. е открита втората част от комплекса, изградена със средства на - Център за изследване, обучение, симулация и анализ на биоразнообразието в ПП Русенски Лом.

Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" има възможността да организира и предоставя възможност за провеждане на различни семинари, обучения, изследвания, практики, teambuildings, доброволчески лагери, симпозиуми, прожекции и др.

 

Тя разполага с

1. Зона за информация и интерпретация.

2. Изложбено пространство с четири конферентни зали: за 50, 40, 20 и 16 човека.

3. Многофункционално помещение и библиотека.

4. Места за настаняване (пренощуване) на 40 човека

5.Помещение за научен персонал, лаборатория и манипулационна.

6. Помещение за персонала и администрацията.

 

Работното време на комплекса е

всеки работен ден от

8,30 до 17,00 ч.

За организиране на събития и посещение с беседа, позвънете на тел. 082/872397

 

 

 

 

 

 

Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg