Culture
Nature
Tourism
Documents
Projects
Lomea
Документи
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом

DANUBEPARKS step 2
ДПП „Русенски Лом” подписа споразумение по нов международен проект
ДПП „Русенски Лом” организира финална пресконференция по проект „Дунавски паркове 2”
“Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка доставка
Туристическа инфраструктура
Публична покана за избор на одитор
Публична покана за проектиране
Публична покана за опазване на защитени видове
Публична покана за доставка
Публична покана за СМР
Публична покана за избор на изпълнител на Осигуряване на ел. енергия от фотоволтаични панели за Природозащитен комплекс
Опазване на местообитанията при устойчиво ползване на природните ресурси в ПП Русенски Лом
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Партньорство в Life+ проект
обществена поръчка
Трансграничен екологичен коридор Русе-Гюргево
Кръгла маса
Public-private partnership
News and events
Results of the studies
Useful contacts
Partners
For download
Public-private partnership - good practices
The network becomes reality
Town of Ruse, June 26th 2008
City of Sofia, March 31st 2009
Agriculture
Training in Agroecology
March 7th 2008
Local products
July 10th 2008
December 12th 2008
Tourism
March 18th 2008
The public-private partnership in favour of the nature and people

Elodi, Regina and Lomets
 
 
 
 

News and events

 

 

Изпълнението на Дейност 5 започна:

Местни проучвания за идентифициране на съществуващите и потенциалните публично-частни партньорства (ПЧП) в природните паркове (ПП) в България.

В рамките на тази дейност, идентифициране на съществуващите и потенциални ПЧП в българските NP ще бъдат реализирани. Портфейли с насоки за бъдещото развитие ще бъде разработен. Портфейлите ще включва и предложения за реализация на ПЧП за всеки парк, също така информация и база данни за всеки парк ще се събират в едно / standartized формат.

 

С попълването Дейност 10:

Русенски Лом Природен парк дирекция има нов дизайн на своя уеб сайт, както и възможността за редовна актуализация на интернет информация на сайта. Последната дейност се допълва от данните Syst: ЕООД. , след предложение Състезанието се проведе.    

 

Дейност 2 е завършен, а именно:

Осъществяване на обучение на администрациите на природните паркове на природата, различните форми и приложения на ПЧП.

Характерът, различни форми и прилагането на ПЧП в природни паркове в България е темата, на 3-дневен семинар, проведен-10 юни в гр. Трявна. Семинарът е част от проект "Публично-частното партньорство - в полза на природата и хората" по Оперативна програма "Административен капацитет". Изпълнител на проекта е природен парк Витоша дирекция в партньорство с дирекциите на природните паркове на Българка, Врачански Балкан, Златни пясъци, Персина, Рилски манастир, Русенски Лом, Сините камъни, Странджа и Шуменско плато.
Около 50 души от природните паркове администрация присъстваха на 3-дневно обучение.

Целта е да се насърчи ПЧП за по-ефективна защита на природата и устойчивото развитие на икономически инициативи.

 

 

 

 

 

 

 Контакти

Дирекция на Природен парк "Русенски Лом"

Русе 7000

бул. Скобелев 7

тел + 359 82 872397

факс +359 82 828730

e-mail:

People
Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg