Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Документи
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом

DANUBEPARKS step 2
ДПП „Русенски Лом” подписа споразумение по нов международен проект
ДПП „Русенски Лом” организира финална пресконференция по проект „Дунавски паркове 2”
“Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка доставка
Туристическа инфраструктура
Публична покана за избор на одитор
Публична покана за проектиране
Публична покана за опазване на защитени видове
Публична покана за доставка
Публична покана за СМР
Публична покана за избор на изпълнител на Осигуряване на ел. енергия от фотоволтаични панели за Природозащитен комплекс
Опазване на местообитанията при устойчиво ползване на природните ресурси в ПП Русенски Лом
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Партньорство в Life+ проект
обществена поръчка
Трансграничен екологичен коридор Русе-Гюргево
Кръгла маса
ПЧП в услуга на природата и хората
Новини и събития
Резултати от проучванията
Полезни връзки
Партньори
За изтегляне
Публично-частни партньорства - Изпълнение
Мрежата става реалност
Русе, 26 юни 2008
София, 31 март 2009,
Земеделие
Обучение по агроекология
07 март 2008
Местни продукти
10.07.2008
12.12.2008
Туризъм
18.03.2008
Публично-частните партньорства в услуга на природата и хората

ДПП „Русенски Лом” подписа споразумение по нов международен проект

 

 
През месец октомври 2012 г. в Германия се проведе официалното подписване на споразумение по проект „Утвърждаване на мрежата от Защитени територии „Дунавски паркове", като платформа за опазване на Дунавското природно наследство", който е продължение на проект „Мрежа от защитени територии по река Дунав - разработване и приложение на международни стратегии за опазване на природното наследство по река Дунав". Дирекцията на Природен парк „Русенски Лом" към Изпълнителна агенция по горите, участва като един от 14-те партньори от 8 дунавски държави по трансграничния проект.
 
Проектът има за цел развитието на дунавския регион и защитените територии като съществен фактор на национално и трансгранично ниво. Основна задача на проекта е да утвърди Дунавските паркове като устойчива международна платформа за опазване на околната среда. Дейностите по проекта включват развитието на организационната структура на мрежа от специализиран персонал, разширяване на членската маса от мрежови партньори, за да покрие всички части на река Дунав и др.
 
Експертите от Дунавските паркове ще изпълняват транснационални стратегии за опазване на биологичните  видове. Други дейности по проекта са насочени към повишаване информираността, относно стратегическото значение на р. Дунав и насърчаване развитието на туризма по поречието й, като природна дестинация. Намерение на страните по споразумението е да заинтригуват широката общественост и да получат нейната подкрепа за опазването на природата. Специалистите, на всяка от осемте дунавски държави, ще работят за управлението на защитената територия, за която отговарят.
 
Бюджетът по проекта за територията на Природен парк „Русенски Лом" към Изпълнителна агенция по горите, е в размер на 121 569 евро. Безвъзмездната помощ, която ще бъде предоставена от Европейската комисия, чрез международната програма „Югоизточна Европа” е от 103334 евро, а останалите 18235,35 евро са предвидени като национално съфинансиране, което е осигурено от Министерството на регионалното развитие (МРРБ). Продължителността на проекта е 23 месеца.
Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg