За парка
Природозащитен комплекс Ломовете с. Нисово
Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом
Работа при нас
На живо

Документи
План за управление
Вътрешни правила
Харта на клиента
заповед 4/2017
заповед 20/17
заповед 21/17
заповед 22/17
заповед 26/17
заповед 29/17
Законова база
Натура 2000
Материали за биологичното разнообразие
Проучвания за Ломовете
Публикации на Еберхард Унджиян

План за управление

 План за управление на ПП Русенски Лом:

Част 0: Въведение

Част 1: Описание и оценка на ПП Русенски Лом - , ,

Част 2: Дългосрочни цели и ограничения 

Част 3: Норми, режими, условия и препоръки за осъществяванена дейностите 

Част 4: Оперативни задачи и предписания за опазване и ползване

Част 5: Преглед на изпълнението на целите и задачите

Част 6: Библиография - , , ,

Приложение 1 

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Приложение 12

Приложение 13

Приложение 14

Приложение 15

Приложение 16

Приложение 17

Приложение 18

Приложение 19

Приложение 20

Приложение 21

Резюме

Съдържание

 

 

 

 

Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg