За парка
Природозащитен комплекс Ломовете с. Нисово
Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом
Работа при нас
На живо

ПРОЕКТ DANUBEPARKS CONNECTED
Пресконференция за представяне на проекта
ПМС 118
ОБУЧЕНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ, ПРЕВОДИ И ПУБЛИЧНОСТ

КПНП Русенски Лом

 Клуб Приятели на Народен парк "Русенски Лом" е неправителствена организация, с опит в  сферата на опазване на околната среда, развитие на защитените територии, организиране на туризма и обучение.

 

Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg