За парка
Природозащитен комплекс Ломовете с. Нисово
Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом
Работа при нас
На живо

Растения
Орхидеи
Перуники
Гората
Животни
Безгръбначни, земноводни и влечуги
Птици
Бозайници

Орхидеи

 

1
Orchidaceae  Anacamptis pyramidalis (L.) L.C. Rich. Обикновен анакамптис
2 Orchidaceae Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce Бял главопрашник
3 Orchidaceae Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch Бълголистен главопрашник
4 Orchidaceae Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. Дребнолистен дребник
5 Orchidaceae Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. Обикновена пърчовка
6 Orchidaceae Limodorum abortivum (L.) Sw. Недоразвит линодорум
7 Orchidaceae Listera ovata (L.) R.BR. Обикновен тайник
8 Orchidaceae Neottia nidus-avis (L.) L. C. M. Richard Истинска гнездовка
9 Orchidaceae Orchis morio L. Начленен салеп
10 Orchidaceae Orchis purpurea Huds. Пурпурен салеп
11 Orchidaceae Orchis simia Lam. Маймунски салеп
12 Orchidaceae Orchis tridentata Scop. Тризъбест салеп
13 Orchidaceae Platanthera chlorantha (Cust.) Rehb.) Зеленоцветна платантера
       
 
 
 
 

 

 

Пролетни десктопи
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контакти

Дирекция на Природен парк "Русенски Лом"

Русе 7000

бул. Скобелев 7

тел + 359 82 872397

факс +359 82 828730

e-mail: dpprusenskilom@gmail.com

info@lomea.org

Работното време на ПК Ломовете с. Нисово е всеки работен ден от 8,30 до 17,00 ч.

През зимния сезон: от 27 ноември до 1 март, Природозащитният комплекс ще бъде отварян само при предварителни заявки на тел. 082/872397

За организиране на събития и посещение с беседа, позвънете на тел. 082/872397

 

 

 

 

Изпълнителна агенция по горите

Орхидеи
Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg