Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Документи
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом

Растения
Орхидеи
Перуники
Гората
Животни
Безгръбначни, земноводни и влечуги
Птици
Бозайници

Орхидеи

 

1
Orchidaceae  Anacamptis pyramidalis (L.) L.C. Rich. Обикновен анакамптис
2 Orchidaceae Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce Бял главопрашник
3 Orchidaceae Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch Бълголистен главопрашник
4 Orchidaceae Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. Дребнолистен дребник
5 Orchidaceae Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. Обикновена пърчовка
6 Orchidaceae Limodorum abortivum (L.) Sw. Недоразвит линодорум
7 Orchidaceae Listera ovata (L.) R.BR. Обикновен тайник
8 Orchidaceae Neottia nidus-avis (L.) L. C. M. Richard Истинска гнездовка
9 Orchidaceae Orchis morio L. Начленен салеп
10 Orchidaceae Orchis purpurea Huds. Пурпурен салеп
11 Orchidaceae Orchis simia Lam. Маймунски салеп
12 Orchidaceae Orchis tridentata Scop. Тризъбест салеп
13 Orchidaceae Platanthera chlorantha (Cust.) Rehb.) Зеленоцветна платантера
       
 
 
 
 

 

 

Пролетни десктопи
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контакти

Дирекция на Природен парк "Русенски Лом"

Русе 7000

бул. Скобелев 7

тел + 359 82 872397

факс +359 82 828730

e-mail:

ДАГ

Орхидеи
Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg