За парка
Природозащитен комплекс Ломовете с. Нисово
Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом
Работа при нас
На живо

Растения
Орхидеи
Перуники
Гората
Животни
Безгръбначни, земноводни и влечуги
Птици
Бозайници

Пролетни десктопи
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контакти

Дирекция на Природен парк "Русенски Лом"

Русе 7000

бул. Скобелев 7

тел + 359 82 872397

факс +359 82 828730

e-mail: dpprusenskilom@gmail.com

info@lomea.org

 

Ириси

Изпълнителна агенция по горите
Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg