Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Документи
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом

DANUBEPARKS step 2
ДПП „Русенски Лом” подписа споразумение по нов международен проект
ДПП „Русенски Лом” организира финална пресконференция по проект „Дунавски паркове 2”
“Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка доставка
Туристическа инфраструктура
Публична покана за избор на одитор
Публична покана за проектиране
Публична покана за опазване на защитени видове
Публична покана за доставка
Публична покана за СМР
Публична покана за избор на изпълнител на Осигуряване на ел. енергия от фотоволтаични панели за Природозащитен комплекс
Опазване на местообитанията при устойчиво ползване на природните ресурси в ПП Русенски Лом
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Партньорство в Life+ проект
обществена поръчка
Трансграничен екологичен коридор Русе-Гюргево
Кръгла маса
ПЧП в услуга на природата и хората
Новини и събития
Резултати от проучванията
Полезни връзки
Партньори
За изтегляне
Публично-частни партньорства - Изпълнение
Мрежата става реалност
Русе, 26 юни 2008
София, 31 март 2009,
Земеделие
Обучение по агроекология
07 март 2008
Местни продукти
10.07.2008
12.12.2008
Туризъм
18.03.2008
Публично-частните партньорства в услуга на природата и хората

Местни продукти

 

Проект „Натура 2000 и Зелен Коридор Долен Дунав – мрежата става реалност”
WWF Дунавско-Карпатска програма, България
 
 
Въпроси за работните групи
 
 
 
Местни продукти – концепция, законодателство и възможности
 
 
  1. Има ли местни  продукти, които са специфични само за района?
  2. Кои са местните продукти, които не са специфични, но се произвеждат в района?
  3. Ако не е само един продукт, кои са групата продукти типични или произвеждани в района?
  4. Какъв е капацитетът на производство от гледна точка на брой стопани?
  5. Какъв е капацитетът на производство от гледна точка на количество: произвежда се достатъчно за самото населено място/снабдяване на места за настаняване и местни ресторанти/ ресторанти в града/ възможности за снабдяване на търговски обекти в града/ национално ниво
  6. Каква е нагласата и възможностите на местните стопани за съвместна продажба на местните продукти?
  7. Какви са първите стъпки за развитие на местните продукти и с какво са обвързани те? (технология, обучение на местните хора, съхранение, намиране на място за продажба, реклама и т.н.)
  8. Какво според вас би съпътствало предлагането на местни продукти? (местни панаири и фолкорни празници – кога и къде са те; предлагане на туристически услуги; представяне на фоклора на района; представяне на природните дадености; представяне на историческите и културни паметници, друго...)

Хората на Ломовете
Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg