Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Документи
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом

DANUBEPARKS step 2
ДПП „Русенски Лом” подписа споразумение по нов международен проект
ДПП „Русенски Лом” организира финална пресконференция по проект „Дунавски паркове 2”
“Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка доставка
Туристическа инфраструктура
Публична покана за избор на одитор
Публична покана за проектиране
Публична покана за опазване на защитени видове
Публична покана за доставка
Публична покана за СМР
Публична покана за избор на изпълнител на Осигуряване на ел. енергия от фотоволтаични панели за Природозащитен комплекс
Опазване на местообитанията при устойчиво ползване на природните ресурси в ПП Русенски Лом
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Партньорство в Life+ проект
обществена поръчка
Трансграничен екологичен коридор Русе-Гюргево
Кръгла маса
ПЧП в услуга на природата и хората
Новини и събития
Резултати от проучванията
Полезни връзки
Партньори
За изтегляне
Публично-частни партньорства - Изпълнение
Мрежата става реалност
Русе, 26 юни 2008
София, 31 март 2009,
Земеделие
Обучение по агроекология
07 март 2008
Местни продукти
10.07.2008
12.12.2008
Туризъм
18.03.2008
Публично-частните партньорства в услуга на природата и хората

10.07.2008

 

„Натура 2000 и Зелен Коридор Долен Дунав – мрежата става реалност”
WWF Дунавско-Карпатска програма, България
Проектът „Натура 2000 и Зелен Коридор Долен Дунав – мрежата става реалност”се реализира от Дунавско-Карпатската Програма на WWF, съвместно със WWF Холандия и се финансира по програма BBIMatraна Холандското правителство.Проектът работи в района на България и Румъния.
 
 
Примерна програма
 
Местни продукти – концепция, законодателство и възможности
 
 
Цел на семинара: Целта на срещата е представяне на концепцията и принципите за местните селски продукти пред заинтересовани страни от района на Ломовете и дискусия за определяне на местните продукти и възможностите за тяхното развитие.
 
Дата и място на семинара: 10 Юли 2008, Дирекция на Природен Парк Русенски Лом, гр. Русе, бул. Скобелев 7
 
Презентатори: Юлия Григорова – експерт в програма „Природа и просперитет”, ВВФ България
Кун Дъ Реек - експерт в програма „Природа и просперитет”, ВВФ България
Росица Маринова – Фондация „ЕкоОбщност”
 
 
Час
Тема
Лектор
09:30-09:35
Отриване на срещата
 
09:35-10:05
Политика на ЕС за качествени продукти
Юлия Григорова
10:05-10:30
Практики в ЕС: Буръхуд – кооперативен магазин на фермерите в Брюксел
Кун Дъ Реек
10:30-10:50
Кафе-пауза
 
10:50-11:30
Дискусия и работа в групи на тема: Продуктите в нашия район. Възможности и капацитет за развитие на местните продукти.
Юлия Григорова
Мая Тодорова
11:30-12:00
Представяне на резултатите от групите.
Обобщение
Юлия Григорова
Мая Тодорова
12:00-12:40
Местни екоинициативи 2008 – представяне на програма за подпомагане на малки демонстрационни проекти в сферата на агроекологията и рибовъдството
Росица Маринова
12:40-13:00
Обобщение и закриване на срещата
 
13:00
Обяд
 
 
Презентации:

Хората на Ломовете
Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg