Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Документи
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом

DANUBEPARKS step 2
ДПП „Русенски Лом” подписа споразумение по нов международен проект
ДПП „Русенски Лом” организира финална пресконференция по проект „Дунавски паркове 2”
“Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка доставка
Туристическа инфраструктура
Публична покана за избор на одитор
Публична покана за проектиране
Публична покана за опазване на защитени видове
Публична покана за доставка
Публична покана за СМР
Публична покана за избор на изпълнител на Осигуряване на ел. енергия от фотоволтаични панели за Природозащитен комплекс
Опазване на местообитанията при устойчиво ползване на природните ресурси в ПП Русенски Лом
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Партньорство в Life+ проект
обществена поръчка
Трансграничен екологичен коридор Русе-Гюргево
Кръгла маса
ПЧП в услуга на природата и хората
Новини и събития
Резултати от проучванията
Полезни връзки
Партньори
За изтегляне
Публично-частни партньорства - Изпълнение
Мрежата става реалност
Русе, 26 юни 2008
София, 31 март 2009,
Земеделие
Обучение по агроекология
07 март 2008
Местни продукти
10.07.2008
12.12.2008
Туризъм
18.03.2008
Публично-частните партньорства в услуга на природата и хората

12.12.2008

 

 
 
Проект „Създаване на пазарни площи за местни и екологично чисти продукти в къща за гости в с. Иваново”
 
 
 
 
 
ОБУЧЕНИЕ
 
 
Дата и място: 12 Декември 2008, къща за гости „Кладенеца”, село Иваново
 
Цел: Това обучение е част от дейностите по проекта „Създаване на пазарни площи за местни и екологично чисти продукти в къща за гости в с. Иваново”, който се финансира по програма „Агроекология и рибарство” на Фондация Екообщност и се финансира от Кока Кола ХБК България. Целта на мероприятието е да събере активни местни хора, които произвеждат хранителни продукти и изделия и които имат желание и потенциал да развиват тези дейности в малък мащаб. Обучението ще включва представяне на регламентите на ЕС за закрила на качествени храни и еколого-съобразни земеделски практики.
 
Лектори: Мая Тодорова, WWF Дунавско-Карпатска програма България
                 Цонка Христова, ДПП Русенски Лом
 
 
ПРОГРАМА
 
10:00 Откриване
10:10 Представяне на политиката на ЕС за качествени продукти
10:50 Пауза
11:00 Природен Парк Русенски Лом – земеделие, животновъдство, природа
11:30 Пауза
11:45 Пример от ЕС - Буръхуд, Белгия
12:00 Лого за регионална марка „Ломовете”
Как се предлагат местни продукти – етикиране, опаковане и места за предлагане
12:30 Закриване на срещата и дегустация на местни продукти
 
Презентации:

Хората на Ломовете
Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg