Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Документи
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом

DANUBEPARKS step 2
ДПП „Русенски Лом” подписа споразумение по нов международен проект
ДПП „Русенски Лом” организира финална пресконференция по проект „Дунавски паркове 2”
“Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка доставка
Туристическа инфраструктура
Публична покана за избор на одитор
Публична покана за проектиране
Публична покана за опазване на защитени видове
Публична покана за доставка
Публична покана за СМР
Публична покана за избор на изпълнител на Осигуряване на ел. енергия от фотоволтаични панели за Природозащитен комплекс
Опазване на местообитанията при устойчиво ползване на природните ресурси в ПП Русенски Лом
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Партньорство в Life+ проект
обществена поръчка
Трансграничен екологичен коридор Русе-Гюргево
Кръгла маса
ПЧП в услуга на природата и хората
Новини и събития
Резултати от проучванията
Полезни връзки
Партньори
За изтегляне
Публично-частни партньорства - Изпълнение
Мрежата става реалност
Русе, 26 юни 2008
София, 31 март 2009,
Земеделие
Обучение по агроекология
07 март 2008
Местни продукти
10.07.2008
12.12.2008
Туризъм
18.03.2008
Публично-частните партньорства в услуга на природата и хората

18.03.2008

 

WWFпровежда обучение по устойчив туризъм в Русенски Лом
 
София – Международната природозащитна организация WWF организира утре еднодневно обучение по устойчив туризъм за собственици и управители на къщи за гости в района на Природен парк Русенски Лом, туроператори и неправителствени организации.
 
По време на обучението ще стане ясно какво е устойчив туризъм и какъв е световният опит в селския и екологичния туризъм. Ще бъдат разгледани природните и културни характеристики на Русенски Лом и въздействието на туризма върху природата. Ще бъде представен опитът на село Добърско в Рила планина, където вече осем години работят за устойчив туризъм. Ще бъдат посочени и източниците на финансиране. Накрая ще остане време и за дискусия с всички участници.
 
Лектори ще бъдат Нина Байкова от неправителствената организация „Сдружение Добърско”,  Цонка Христова от дирекцията на Природен парк Русенски Лом и Мая Тодорова от WWF. Началото е в 9,30 ч. в сградата на Природен парк Русенски Лом на ул. Скобелев 7 в Русе.
 
Това не е първото обучение, което международната природозащитна организация WWF организира за селски стопани от района на Природен парк Русенски Лом. През ноември 2006 г. беше осъществено тридневно обучение по агроекология, за да могат да кандидатстват по Мярка 1.3 на Програма САПАРД. През февруари 2007 г. в продължение на четири дни на биологично земеделие бяха обучени фермери от района на природния парк. Този месец беше проведено обучение и на млади фермери от района на Русенски Лом.
 
За повече информация:
- Мая Тодорова, WWF Дунавско-Карпатска програма България, Тел: 082/872397, 088/508 70 04, mtodorova@wwfdcp.bg

Допълнителна информация:
 
- Повече за програма «Природа и просперитет» на WWF може да прочетете на интернет страницата http://panda.org/bg/what_we_do/agricultural_development/index.cfm
 
- Основана през 1961 г., международната природозащитна организация WWF [Ве-Ве-Еф] развива дейности в над 100 държави с помощта на 4000 служители и над 5 милиона доброволци. WWF работи за подобряване на състоянието на околната среда, за да може хората да живеят в хармония с природата. Основните тематични направления в работата на WWF Дунавско-Карпатска програма България са защитените територии и местообитанията от европейско значение в мрежата Натура 2000, горите и сладководните екосистеми, устойчивото развитие на селските райони.
 
- Всички съобщения до медиите на български език може да прочетете на
http://panda.org/bg/news_facts/press_releases/index.cfm
 
Презентации:

Хората на Ломовете
Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg