За парка
Природозащитен комплекс Ломовете с. Нисово
Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом
Работа при нас
На живо

DANUBEPARKS step 2
ДПП „Русенски Лом” подписа споразумение по нов международен проект
ДПП „Русенски Лом” организира финална пресконференция по проект „Дунавски паркове 2”
“Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка доставка
Туристическа инфраструктура
Публична покана за избор на одитор
Публична покана за проектиране
Публична покана за опазване на защитени видове
Публична покана за доставка
Публична покана за СМР
Публична покана за избор на изпълнител на Осигуряване на ел. енергия от фотоволтаични панели за Природозащитен комплекс
Опазване на местообитанията при устойчиво ползване на природните ресурси в ПП Русенски Лом
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Партньорство в Life+ проект
обществена поръчка
Трансграничен екологичен коридор Русе-Гюргево
Кръгла маса
ПЧП в услуга на природата и хората
Новини и събития
Резултати от проучванията
Полезни връзки
Партньори
За изтегляне
Публично-частни партньорства - Изпълнение
Мрежата става реалност
Русе, 26 юни 2008
София, 31 март 2009,
Земеделие
Обучение по агроекология
07 март 2008
Местни продукти
10.07.2008
12.12.2008
Туризъм
18.03.2008
Публично-частните партньорства в услуга на природата и хората

Резултати от проучванията

 

С приключване на Дейност 5. Локални проучвания за идентифициране на съществуващите и потенциалните ПЧП в ПП на България, беше предоставен Доклад 

 

 

Той е изготвен на база проведените анкети, които може да видите тук:

 

Анкета 1 - ЕТ Ивайло Тодоров - Цеци

Анкета 2 - Мурети ЕООД

Анкета 3 - ЕТ Чико - Стоил Стоилов

Анкета 4 - Арониада Агро

Анкета 5 - Академия Грифон ООД

Анкета 6 - ЕТ Мильо Трифонов

Анкета 7 - ЕТ Драгомир Стоянов

Анкета 8 - Йоткови ЕООД

Анкета 9 - Земеделски производител

Анкета 10 - СНЦ Сдружение за природен туризъм

Анкета 11 -  Къща за гости Еделвайс

 

 


Контакти

Клуб Приятели на Народен парк "Русенски Лом"

Русе 7000

ул. Църковна независимост 35

e-mail: 

cfpprusenskilom@gmail.com 

 

 

 

Хората на Ломовете
Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg