За парка
Природозащитен комплекс Ломовете с. Нисово
Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом
Работа при нас
На живо

DANUBEPARKS step 2
ДПП „Русенски Лом” подписа споразумение по нов международен проект
ДПП „Русенски Лом” организира финална пресконференция по проект „Дунавски паркове 2”
“Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка доставка
Туристическа инфраструктура
Публична покана за избор на одитор
Публична покана за проектиране
Публична покана за опазване на защитени видове
Публична покана за доставка
Публична покана за СМР
Публична покана за избор на изпълнител на Осигуряване на ел. енергия от фотоволтаични панели за Природозащитен комплекс
Опазване на местообитанията при устойчиво ползване на природните ресурси в ПП Русенски Лом
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Партньорство в Life+ проект
обществена поръчка
Трансграничен екологичен коридор Русе-Гюргево
Кръгла маса
ПЧП в услуга на природата и хората
Новини и събития
Резултати от проучванията
Полезни връзки
Партньори
За изтегляне
Публично-частни партньорства - Изпълнение
Мрежата става реалност
Русе, 26 юни 2008
София, 31 март 2009,
Земеделие
Обучение по агроекология
07 март 2008
Местни продукти
10.07.2008
12.12.2008
Туризъм
18.03.2008
Публично-частните партньорства в услуга на природата и хората

Полезни връзки

Име

Телефон

e-mail

СНЦ Клуб "Приятели на Народен парк Русенски Лом"

082 872 397 и 082 828730

kpnprl@abv.bg

СНЦ "Сдружение за природен туризъм"

0897905401

 

Хотел "Черният щъркел" - с. Нисово

0886006401

Black_stork@yahoo.com

Къща за гости "Щъркелово гнездо" с. Нисово

0886807398

 

Къща за гости "Кладенеца" - с. Иваново

0899773288

 

Къща за гости "Ангел"- с. Кошов

0878488801

 

Къща за гости "Еделвайс" - гр. Две Могили

0888619469

 

Винарска изба "Шато Данубия - АД"  - гр. Две Могили

0885311319

yagatev@abv.bg

Къща за гости "Изгрев" – с. Писанец

0887569707

 

к-с Селските къщи с. Церовец

0897905401

 

Джошуа Трий Мениджмънт – Иваново

0878540 83

 

 


Контакти

Клуб Приятели на Народен парк "Русенски Лом"

Русе 7000

ул. Църковна независимост 35

e-mail: 

cfpprusenskilom@gmail.com 

 

 

 

Хората на Ломовете
Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg