Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Документи
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом

DANUBEPARKS step 2
ДПП „Русенски Лом” подписа споразумение по нов международен проект
ДПП „Русенски Лом” организира финална пресконференция по проект „Дунавски паркове 2”
“Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка доставка
Туристическа инфраструктура
Публична покана за избор на одитор
Публична покана за проектиране
Публична покана за опазване на защитени видове
Публична покана за доставка
Публична покана за СМР
Публична покана за избор на изпълнител на Осигуряване на ел. енергия от фотоволтаични панели за Природозащитен комплекс
Опазване на местообитанията при устойчиво ползване на природните ресурси в ПП Русенски Лом
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Партньорство в Life+ проект
обществена поръчка
Трансграничен екологичен коридор Русе-Гюргево
Кръгла маса
ПЧП в услуга на природата и хората
Новини и събития
Резултати от проучванията
Полезни връзки
Партньори
За изтегляне
Публично-частни партньорства - Изпълнение
Мрежата става реалност
Русе, 26 юни 2008
София, 31 март 2009,
Земеделие
Обучение по агроекология
07 март 2008
Местни продукти
10.07.2008
12.12.2008
Туризъм
18.03.2008
Публично-частните партньорства в услуга на природата и хората

Партньори

 

Име

e-mail

site

Дирекция на Природен Парк Витоша

dppvitosha@dag.bg

www.park-vitosha.org

Дирекция на Природен парк Врачански Балкан

vratchanskybalkan@abv.bg

www.vr-balkan.net

Дирекция на Природен парк Персина

persina@abv.bg

www.persina.bg

Дирекция на Природен парк Русенски Лом

info@lomea.org

www.lomea.org

Дирекция на Природен парк Българка

dppbulgarka@dag.bg

www.ppbulgarka.net

Дирекция на природен парк Шуменско плато

sh-plato@mbox.contact.bg

www.shumenskoplato.com

Дирекция на природен парк Златни пясъци

dnpzlatni@dag.bg

www.bg-parks.net

Дирекция на Природен парк Странджа

strandja_park@abv.bg

www.strandja.bg

Дирекция на Природен парк Сините камъни

dppsinite_kamani@abv.bg

www.dppsk.sliven.info

Дирекция на Природен парк Рилски манастир

dpprilski_manastir@dag.bg

www.parkrilski-manastir.com

 


Контакти

Дирекция на Природен парк "Русенски Лом"

Русе 7000

бул. Скобелев 7

тел + 359 82 872397

факс +359 82 828730

e-mail:

Хората на Ломовете
Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg