Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Документи
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом

DANUBEPARKS step 2
ДПП „Русенски Лом” подписа споразумение по нов международен проект
ДПП „Русенски Лом” организира финална пресконференция по проект „Дунавски паркове 2”
“Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка доставка
Туристическа инфраструктура
Публична покана за избор на одитор
Публична покана за проектиране
Публична покана за опазване на защитени видове
Публична покана за доставка
Публична покана за СМР
Публична покана за избор на изпълнител на Осигуряване на ел. енергия от фотоволтаични панели за Природозащитен комплекс
Опазване на местообитанията при устойчиво ползване на природните ресурси в ПП Русенски Лом
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Партньорство в Life+ проект
обществена поръчка
Трансграничен екологичен коридор Русе-Гюргево
Кръгла маса
ПЧП в услуга на природата и хората
Новини и събития
Резултати от проучванията
Полезни връзки
Партньори
За изтегляне
Публично-частни партньорства - Изпълнение
Мрежата става реалност
Русе, 26 юни 2008
София, 31 март 2009,
Земеделие
Обучение по агроекология
07 март 2008
Местни продукти
10.07.2008
12.12.2008
Туризъм
18.03.2008
Публично-частните партньорства в услуга на природата и хората

Публично-частни партньорства - Изпълнение

 

 Започна изпълнението на дейност 5:

Локални проучвания за идентифициране на съществуващите и потенциалните ПЧП в ПП на България.

В нея ще се осъществи идентифициране съществуващи и потенциални ПЧП в ПП на България. Ще се изготвят портфолиа с насоки за развитие и конкретни предложения за реализиране на ПЧП за всеки от парковете и ще се събере синтезирана информация и база данни за всеки природен парк в единен / стандартен формат.

    

С изпълнението на дейност 10:

Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" получи нов дизайн на интернет страницата си и възможност за обновяване на информацията на нея. Дейността е изпълнена от фирма  Дата Сист "ООД, след проведен Конкурс ПО оферт Инструменти Архив Форуми Абонамент.    

  

Изпълнена е дейност 2

Провеждане на обучение на администрациите на природните паркове за същността, различните форми и приложения на ПЧП.

Същността, формите и приложенията на публично-частните партньорства в природните паркове на България е темата на тридневен семинар, който беше проведен от 8 до 10 юни в Трявна. Семинарът е в рамките на проект "Публично-частните партньорства - в услуга на природата и хората" по Оперативна програма "Адиминстративен капацитет". Изпълнител на проекта е Дирекция Природен Парк "Витоша" в партньорство с дирекциите на природните паркове "Българка", "Врачански Балкан "," Златни пясъци "," Персина "," Рилски Манастир "," Русенски Лом "," Сините камъни "," Странджа "," Шуменско плато ". 
В тридневното обучение ще участваха около 50 представители на администрациите на природните паркове в България.

Целта е насърчаване на публично-частните партньорства / ПЧП / за по-ефективно опазване на природната среда и развитие на устойчиви икономически инициативи. По време обучението беше представена основна информация за същността на публично-частните партньорства, различните им форми и приложения, юридическата и финансовата рамка на този вид проекти, ползите и необходимите мерки за реализирането им у нас. В практическия модул на семинара всеки природен парк сподели своя опит по отношение на вече създадени ПЧП с местни бизнес и граждански организации, както ще се идентифицират и възможности за бъдещи партньорства.

 

 


Контакти

Дирекция на Природен парк "Русенски Лом"

Русе 7000

бул. Скобелев 7

тел + 359 82 872397

факс +359 82 828730

e-mail:

Хората на Ломовете
Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg