Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Документи
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом

DANUBEPARKS step 2
ДПП „Русенски Лом” подписа споразумение по нов международен проект
ДПП „Русенски Лом” организира финална пресконференция по проект „Дунавски паркове 2”
“Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка доставка
Туристическа инфраструктура
Публична покана за избор на одитор
Публична покана за проектиране
Публична покана за опазване на защитени видове
Публична покана за доставка
Публична покана за СМР
Публична покана за избор на изпълнител на Осигуряване на ел. енергия от фотоволтаични панели за Природозащитен комплекс
Опазване на местообитанията при устойчиво ползване на природните ресурси в ПП Русенски Лом
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Партньорство в Life+ проект
обществена поръчка
Трансграничен екологичен коридор Русе-Гюргево
Кръгла маса
ПЧП в услуга на природата и хората
Новини и събития
Резултати от проучванията
Полезни връзки
Партньори
За изтегляне
Публично-частни партньорства - Изпълнение
Мрежата става реалност
Русе, 26 юни 2008
София, 31 март 2009,
Земеделие
Обучение по агроекология
07 март 2008
Местни продукти
10.07.2008
12.12.2008
Туризъм
18.03.2008
Публично-частните партньорства в услуга на природата и хората

Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици

 

 

 

 

До края на юли 2012 в Нисово ще заработи Природозащитен център, който ще съчетава функциите на посетителски, орнитологичен и обучителен център. Наред с центъра се планират дейности в защита на ценния египетски лешояд, черния щъркел и бухала. Всички те са част от проект на Дирекцията на Природен парк „Русенски Лом”, който бе одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда”. Дейностите по проекта „Ломовете – Център за опазване на скалогнездещите птици” ще се осъществят в продължение на три години, партньор е РИОСВ.

Ще бъдат маркирани 2 млади египетския лешояда и 2 млади черни щъркела. Преди да излетят от гнездата си, на младите птици ще бъдат поставени сателитни предаватели, които изпращат денонощно информация за местонахождение на птиците директно до компютър в офиса на проекта. И лешоядът, и щъркелът най-често гнездят в ниши по отвесни и труднодостъпни скали, затова за достъп до тях ще се ползват алпинисти и специализирана катераческа техника.

Проектът предвижда също ремонт на площадки за подхранване. Експертите в Дирекцията са направили през годините две, но опитът им показва, че са нужни още, за това до края на годината, финансирани от Холандското посолство ще се изгради и трета площадка, недалеч от Центъра, който ще се строи в с. Нисово. Нейното място е избрано след  проследяването на живота на лешоядите , а мястото е най-подходящото, защото от центъра, който ще се изгради, ще е възможно да се наблюдават птици, прелитащи за хранене. Изградени ще бъдат също и адаптационни клетки в естествени скални ниши. Целта е възстановени или размножени на друго място птици (например в Спасителния център на „Зелени Балкани” в Стара Загора) да се връщат на територията на Парка. Адаптационните клетки отново ще се ползват най-вече за видовете египетски лешояд, черен щъркел и бухал, те ще се подхранват редовно, чрез тръба, за да не свикват с човешкото присъствие.

За да информират какво и как са свършили, експертите от Дирекцията на Парка предвиждат освен традиционните пресконференции, издаването на диплени и изработването на филм.

Проектът „Ломовете – Център за опазване на скалогнездещите птици” е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” на Европейския съюз (приоритетна ос 3 – „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”), съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейската общност. Стойността на проекта е 1 135 832,24лв. Ръководител на проекта е главен експерт на ДПП”Русенски лом” Цонка Христова-тел. 872397.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Контакти

Дирекция на Природен парк "Русенски Лом"

Русе 7000

бул. Скобелев 7

тел + 359 82 872397

факс +359 82 828730

e-mail:
Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg