Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Документи
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом

DANUBEPARKS step 2
ДПП „Русенски Лом” подписа споразумение по нов международен проект
ДПП „Русенски Лом” организира финална пресконференция по проект „Дунавски паркове 2”
“Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка доставка
Туристическа инфраструктура
Публична покана за избор на одитор
Публична покана за проектиране
Публична покана за опазване на защитени видове
Публична покана за доставка
Публична покана за СМР
Публична покана за избор на изпълнител на Осигуряване на ел. енергия от фотоволтаични панели за Природозащитен комплекс
Опазване на местообитанията при устойчиво ползване на природните ресурси в ПП Русенски Лом
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Партньорство в Life+ проект
обществена поръчка
Трансграничен екологичен коридор Русе-Гюргево
Кръгла маса
ПЧП в услуга на природата и хората
Новини и събития
Резултати от проучванията
Полезни връзки
Партньори
За изтегляне
Публично-частни партньорства - Изпълнение
Мрежата става реалност
Русе, 26 юни 2008
София, 31 март 2009,
Земеделие
Обучение по агроекология
07 март 2008
Местни продукти
10.07.2008
12.12.2008
Туризъм
18.03.2008
Публично-частните партньорства в услуга на природата и хората

Обществени поръчки

25 . 03
2014
Публична покана за избор на изпълнител на услуга строителен надзор
Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" обявява публична покана за избор на изпълнител на услугата следпровеждане на процедура по реда на глава осем „а” от ЗОП с предмет: Строит..
05 . 03
2014
Публична покана за избор на изпълнител на услуга
Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" уведомява заинтересованите, че с Публична покана №9026508/05.03.2014 обявява набиране на кандидати за избор на изпълнител на услуга Актуализация на..
13 . 02
2014
Възстановяване на характерната растителност - Публична покана
Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" уведмонява всички заинтересовани за това, че започва процедура за избор на изпълнител ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА Ч..
29 . 01
2014
Обществена поръчка
Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" информира желаещите да участват в избора на изпълнител на услугата с предмет ОБУЧЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ, по позиции: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ОБРА..
15 . 01
2014
Обществена поръчка
Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" информира желаещите да участват в избора на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи на обект: Изграждане на Център за изслед..
23 . 08
2013
Публична покана за избор на изпълнител на Осигуряване на ел. енергия от фотоволтаични панели за Природозащитен комплекс
Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" кани всички желаещи кандидати да подадат оферти за участие избор на изпълнител на услугата Осигуряване на ел. енергия от фотоволтаични панели за Прир..
12 . 06
2013
Обществена поръчка
Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" информира желаещите да участват в избора на изпълнител на услугата Поддържане на ливадните местообитания по проект №5103020-9-652 „Опазване на..
03 . 06
2013
Обществена поръчка
Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" информира желаещите да участват в избора на изпълнител на услугата Опазване на птиците в ПП Русенски Лом по проект “Дейности по устойчиво упр..
27 . 05
2013
Обществена поръчка ДОСТАВКА
Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" информира желаещите да участват в избора на изпълнител на Доставка на обзавеждане, оборудване и техника за ДПП "Русенски Лом" по проект: №..
21 . 05
2013
Туристическата инфраструктура
Във връзка с постъпили въпроси от един от кандидатие, които може да прочетете от тук ►, отговаряме към всички, закупили документация за обществената поръчка и имащи интерес с писмо № 88/07.06.2013 ..
19 . 05
2013
Публична покана за избор изпълнител на услугата ОДИТ по проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”, одобрен за финансиране по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27
Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" уведомява всички заинтересовани страни, че със Заповед №8/2013 е открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с пр..
21 . 03
2013
Публична покана за проектиране
Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" с публична покана на интернет страницата на АОП, ДПП Русенски Лом и ИАГ, кани заинтересованите да подадат оферта за избор на изпълнителн на услу..
14 . 03
2013
Публична покана за услуга
С публична покана на интернет страницата на АОП, ДПП Русенски Лом кани заинтересованите да подадат оферта за избор на изпълнител на уалугата Опазване на добружански (среден) хомяк, мишевиден сънл..
07 . 12
2012
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ЗА ДОВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ДИЗАЙН И ОФОРМЯНЕ НА ЛАНДШАФТА ОКОЛО ПРИРОДОЗАЩИТЕН КОМПЛЕКС ЛОМОВЕТЕ
С публична покана на интернет страницата на АОП http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9009945, ДПП Русенски Лом кани заинтересованите да подадат оферта за избор на изпълнител на СТРОИТЕЛН..
15 . 11
2012
Публична покана за доставка
С публична покана на интернет страницата на АОП, ДПП Русенски Лом кани заинтересованите да подадат оферта за избор на доставчик на устройство за позициониране. Документацията за кандидатстване може ..
13 . 08
2012
Публична покана Ломея
Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" обявява Публична покана с предмет на поръчката Организиране на събитие за популяризирането на опазването на околната среда – провеждане ..
23 . 07
2012
Публична покана
Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" обявява Публична покана с предмет на поръчката “Проучване на състоянието на местообитанията - (георефериране, описание на началното състоян..
02 . 07
2012
Публична покана
Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" обявява Публична покана с предмет на поръчката “ОДИТ” на проект „Опазване на местообитания при устойчиво ползване на природните ..
04 . 05
2012
Публична покана за избор на изпълнител
Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" обявява ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмен Възстановяване на водопровод и ел.захранване за Природозащитен комплекс "Ломовете", ПИ 000020, землищет..
06 . 02
2012
Обществена поръчка за залесяване
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: Възстановяване на местообитание в ПП Русенски Лом Публикувана в регистъра на АОП на 30-01-2012 г. с Преписка № 01710-2012-0001; Обявление за ..
27 . 04
2011
Обществена поръчка Строителство
Във връзка с прозрачността по обявената малка обществена поръчка за изграждане на природозащитен център по проект "Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици", актуална информац..
14 . 02
2011
Обява за малка обществена поръчка
След липсата на подадени оферти през 2010 г. МОП за Маркиране и последващо проследяване на египетски лешояд, черен щъркел и бухал, ДПП Русенски Лом обявява отново открита процедура за изпълнението на ..
26 . 11
2010
Обществена поръчка
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна..
10 . 08
2010
Обява за малка обществена поръчка чрез договаряне
РЕШЕНИЕ № 3 от 10.08.2010 А) за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне „Маркиране и последващо проследяване на целевите видове египетски лешояд, черен..

Новини

25 . 08
2016
Макети на лешояди ще привличат младите птици към безопасни места за хранене
Днес, 24.08.2016 г. експерти от БДЗП и ДПП „Русенски Лом“ поставиха макети на лешояди на площадката за изкуствено подхранване край Природозащитен комплекс „Ломовете“. Тя се на..
11 . 08
2016
ДПП „Русенски Лом” посрещна три лешояда
На 10 август 2016 г. ДПП „Русенски Лом“ посрещна три млади лешояда, които ще бъдат пуснати в природата. Елоди е излюпена в зоопарка в Париж, Регина и Ломец идват от зоопарка във Виена. Им..
10 . 08
2016
Експериментално пускане на млади египетски лешояди отгледани в плен в България
Тази година за първи път на Балканите ще бъде проведено експериментално въвеждане чрез адаптация на млади египетски лешояди, отгледани в плен сред местна дива популация. Това ще се случи в Природен п..
04 . 06
2016
31 ентусиаста чистиха около Природозащитния център
В рамките на националната кампания "Да изчистим България", ДПП "Русенски Лом" организира 31 доброволеца да чистят защитената територия. Участниците от ДПП, РДГ-Русе, Приюта към ОС..
01 . 06
2016
Почистване на ПП Русенски Лом 2016
СЪОБЩАВАМЕ Желаещите да се включат в почистването на ПП Русенски Лом на 04.06.2016 г. могат да дойдат с организирания автобус от площад Св. Троица, който ще тръгне в 9,30 ч. за с. Кошов. Връщането е..
01 . 09
2015
Международен симпозиум за съвременно изкуство Ломея 2015
Мото: Пазачът на лешояда Дирекцията на природен парк „Русенски Лом” към Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) стартира 16-то издание на Международния Симпозиум за Съвременно Изкуство Лом..
01 . 09
2015
Заповядайте заедно да отпразнуваме Международния ден на лешоядите – 5 септември
Природен парк „Русенски Лом“, Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Регионалният исторически музей в Русе ви канят заедно да отпразнуваме Международния ден на лешоядите &nda..
04 . 06
2015
Дунавските паркове - носител на наградата на Натура 2000 за 2015!
Дунавските паркове - носител на наградата на Натура 2000 за 2015! Дирекция на природен парк „Русенски Лом” към Изпълнителна агенция по горите като част от партньорството на защит..
03 . 06
2015
Инициатива "Горски инспектор за един ден"
Инициатива "Горски инспектор за един ден" Дирекция на Природен парк „Русенски Лом“ към Изпълнителна агенция по горите се включи в инициативата „Горски инспектор за ед..
02 . 06
2015
ОБЯВЛЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ Дирекция на Природен парк „Русенски Лом“ (ДППРЛ), с адрес: Русе 7000, бул. Скобелев № 7, тел. 082 872397, на основание чл.91 от Кодекса на труда, глава IV от Наредба № 1 от 3..
11 . 05
2015
Доброволчески лагер в ПП „Русенски лом“, 07-10 април 2015
Доброволчески лагер в ПП „Русенски лом“, 07-10 април 2015 ..
07 . 05
2015
Доброволчески лагер в ПП „Русенски Лом“, 07-10 май 2015
Доброволчески лагер в ПП „Русенски Лом“, 07-10 май 2015 За втора поредна година Дирекция на Пр..
01 . 04
2015
„Гората на Природен парк „Русенски Лом“
Изложба на тема: „Гората на Природен парк „Русенски Лом“. Във връзка с отбелязването на 45 години от обявяването на защитената територия, Дирекция на Природен парк „Русенски ..
20 . 03
2015
Ден на водата
27 . 02
2015
КОНКУРС за рисунка „Гората на Природен парк „Русенски Лом“
КОНКУРС за рисунка „Гората на Природен парк „Русенски Лом“ Във връзка с отбелязването на 45 години от обявяването на защитената територия, Дирекция на Природен парк &bdqu..
26 . 02
2015
45 ГОДИНИ ПРИРОДЕН ПАРК „РУСЕНСКИ ЛОМ“
45 ГОДИНИ ПРИРОДЕН ПАРК „РУСЕНСКИ ЛОМ“ Днес в административната сграда на Природен парк „Русенски Лом” към Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) се проведе пресконференция ..
19 . 02
2015
За всички творчески натури любители на природата!
02 . 02
2015
Ден на влажните зони
Природен парк " Русенски Лом" към Изпълнителна агенция по горите отбеляза 2-ри февруари - Ден на влажните зони заедно със своите най - малки приятели от ЦДГ "Чучулига". Благодарим ..
13 . 11
2014
конкурс
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНА агенция ПО ГОРИТЕ Дирекция на Природен Парк «Русенски Лом» гр. Русе, бул. „Скобелев” № 7, тел./факс: 082..
30 . 09
2014
ДПП „Русенски Лом” организира финална пресконференция по проект „Дунавски паркове 2”
ДПП „Русенски Лом” организира финална пресконференция по проект „Дунавски паркове 2” Дирекция на Природен парк „Русенски Лом” към Изпълнителна агенция по гор..
12 . 09
2014
Ръководството на ДПП „Русенски Лом” участва в заключителна среща по проект „Дунавски паркове 2”
Ръководството на ДПП „Русенски Лом” участва в заключителна среща по проект „Дунавски паркове 2” Ръководството на Дирекция на природен парк „Русенски Лом” към..
01 . 09
2014
ДПП „Русенски Лом” представя изложба на Международен Симпозиум за Съвременно Изкуство Ломея 2014
ДПП „Русенски Лом” представя изложба на Международен Симпозиум за Съвременно Изкуство Ломея 2014 Дирекцията на природен парк „Русенски Лом” към Изпълнителна агенция по г..
28 . 08
2014
Покана - Ломея 2014
Дирекция на природен парк Русенски Лом към Изпълнителна агенция по горите при МЗХ има удоволствието да ви покани да открием заедно изложбите на Ломея 2014 на 30.08.14 в с. Божичен и 31.08.14 в Худож..
25 . 08
2014
Международен симпозиум за съвременно изкуство Ломея 2014
Международен симпозиум за съвременно изкуство Ломея 2014 Мото: Гнезда Дирекцията на природен парк „Русенски Лом” към Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) стартира 15-то издание на ..
23 . 07
2014
Опръстеняване на млад черен щъркел
Опръстеняване на млад черен щъркел Дирекция на природен парк „Русенски Лом” към Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) постави сателитен предавател и стандартен орнитологичен пръстен..
22 . 07
2014
Обществено обсъждане на заданието за плана за управление на Природен парк „Русенски Лом“
Обществено обсъждане на заданието за плана за управление на Природен парк „Русенски Лом“ Дирекция на Природен парк „Русенски Лом“, специализирано териториално звено на И..
16 . 06
2014
ДПП „Русенски Лом” организира международна среща на Дунавските паркове
ДПП „Русенски Лом” организира международна среща на Дунавските паркове Дирекцията на природен парк „Русенски Лом” към Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) беше домакин н..
05 . 06
2014
ДПП „Русенски Лом” организира международна среща на Дунавските паркове
ДПП „Русенски Лом” организира международна среща на Дунавските паркове Дирекцията на природен парк „Русенски Лом” към Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) е домакин на с..
03 . 06
2014
Представители на ДПП „Русенски Лом” участваха в работна среща в Неубург
Представители на ДПП „Русенски Лом” участваха в работна среща в Неубург Експерти от Дирекцията на природен парк „Русенски Лом” към Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) ..
30 . 04
2014
Първи доброволчески лагер
Дирекция на природен парк „Русенски Лом” към Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) проведе първия доброволчески работен лагер в природен парк Русенски Лом. Мероприятието се състоя от 24 до..
23 . 04
2014
Доброволчески лагер в ПП „Русенски лом“, 24-27 април 2014
Доброволчески лагер в ПП „Русенски лом“, 24-27 април 2014 Скъпи приятели, Дирекция на природен парк „Русенски Лом” към Изпълнителна агенция по горите..
10 . 04
2014
Първа копка на Център за изследване, обучение, симулация и анализ на биоразнообразието в ПП Русенски Лом (ЦИОСА)
Дирекция на природен парк „Русенски Лом” към Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) направи Първа копка на Център за изследване, обучение, симулация и анализ на биоразнообразиет..
22 . 04
2014
„ШАНСА ЗА СИНИЯ ДУНАВ” Международен конкурс на екологична тема, 15 издание, Тулча - 2014
„ШАНСА ЗА СИНИЯ ДУНАВ” Международен конкурс на екологична тема, 15 издание, Тулча - 2014 Покана От 2000та година, Администрацията на биосферния резерват Дунавска делта в партньорст..
07 . 04
2014
Седмица на гората
"Седмица на гората" За първи път "Седмица на гората" е чествана през 1925, когато по инициатива на Дружество..
26 . 02
2014
ДПП „Русенски Лом” празнува 44-ти рожден ден
Днес в административната сграда на Природен парк „Русенски Лом” към Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) се проведе пресконференция по повод рождения ден на защитената територия. Защитена..
26 . 02
2014
Ръководство на ДПП „Русенски Лом” посети институции на Европейския съюз
Ръководството на Дирекцията на природен парк „Русенски Лом” към Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) участва в семинар за Представителство и европейска политика в Брюксел. Семинарът с..
09 . 01
2014
ДПП „Русенски Лом” ще представи резултати по проект за опазване на природните местообитания
Дирекция на природен парк „Русенски Лом” към Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) организира пресконференция по проект „Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания к..
31 . 08
2013
Природозащитен център „Ломовете” беше открит на територията на природен парк „Русенски Лом”
С поздравителен адрес от Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и тържествен водосвет Дирекцията на природен парк „Русенски Лом” към ИАГ откри новоизградения природозащитен център „Лом..
31 . 08
2013
Официално откриване на природозащитен комплекс ЛОМОВЕТЕ с. Нисово
Уважаеми дами и господа, Със средства на Оперативна програма Околна среда 2007-2013, по проект Ломовете - център за опазване на скалогнездещи птици, Дирекция на Природен Парк Русенски Лом изгр..
28 . 05
2013
Дирекциите на Природните паркове «Русенски Лом» и «Персина» ще се включат в оценителен тур на екологично обучение по река Дунав
Дирекциите на Природните паркове „Русенски Лом” и „Персина” към Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) при Министерството на земеделието и храните (МЗХ) са партньори по проект &..
08 . 06
2013
ДЕН НА ПАРКОВЕТЕ 2013 8 ЮНИ 2013 ПРИРОДЕН ПАРК „РУСЕНСКИ ЛОМ”
ДЕН НА ПАРКОВЕТЕ 2013 8 ЮНИ 2013 ПРИРОДЕН ПАРК „РУСЕНСКИ ЛОМ” КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ..
13 . 05
2013
ИЗЛОЖБАТА-БАЗАР НА ПРЕРАБОТЕНИ И НЕПРЕРАБОТЕНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ХРАНИ
Уважаеми жители и гости на Русе, ИСКАТЕ ЛИ ДА ДЕГУСТИРАТЕ ВИНО, ПЧЕЛЕН МЕД, ………………..ПРОИЗВЕДЕНИ ПО БИОЛОГИЧЕН НАЧИН. ИСКАТЕ ЛИ ДА ОПИТАТЕ И..
20 . 12
2012
ОБЯВЯВА КОНКУРС
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ Дирекция на Природен Парк «Русенски Лом» гр. Русе, бул. „Скобелев” № 7, тел./факс: 082872..
22 . 10
2012
ДПП „Русенски Лом” подписа споразумение по нов международен проект
През месец октомври 2012 г. в Германия се проведе официалното подписване на споразумение по проект „Утвърждаване на мрежата от Защитени територии „Дунавски паркове", като платформа..
15 . 10
2012
16-та Международна нощ на прилепите – Русе 2012
Уважаеми колеги, На 15 отктомври, понеделник, 2012 г. ДПП „Русенски Лом” към ИАГ в партньорство с Българското дружество за защита на птиците, с МГ „Баба Тонка”- Русе ..
01 . 09
2012
ЛОМЕЯ 2012
В Природен парк „Русенски Лом” ще се проведе традиционния международен симпозиум за съвременно изкуство „Ломея”. В периода 25 август – 3 септември 2012 г. Дирек..
09 . 06
2012
Националния ден на природните паркове ще се проведе на 9 юни (събота)
Дирекция на Природен парк "Русенски лом" кани всички желаещи да се присъединят към националния ден на отворените врати на природните паркове! На 9 юни (събота) ще се проведе националния ден ..
16 . 10
2011
Старира Екоакадемия
Стартираха дейностите по изпълнение на проект" Човек, технологии и околна среда", в който участват ДПП"Русенски Лом" и КПНП"Русенски лом". Водещ партньор по проекта е меж..
16 . 10
2011
Стартира Екоакадемия
03 . 10
2011
Ден на отворвните врати на природните паркове на 16.10.2011
На 16.10.2011 ще се проведе „Отворени дни на природните паркове” - финансиран от Глобул със съдействието на WWF, изпълняван от Дирекция на Природен парк „Русенски Лом”. ..
26 . 08
2011
Ломея 2011
На 26 август стартира симпозиума за съвременно изкуство "Ломея" - 2011. От 13 ч. журналистите от местните и национални медии имат възможност да се запознаят с участниците в Природозащитния ..
21 . 07
2011
За учителите и учениците
Обявена е покана към учители на 12-16 годишни ученици за обучение в Австрия в Академия на WWF (Световен фонд за опазване на дивата притода) и ERSTE, която ще бъде през окотомври 2011, В академията те..
05 . 05
2011
Почистване на Природните паркове
Международната природозащитна организация WWF организира за четвърти път кампания за почистване, подобряване и обновяване на инфраструктурата и маркировката на маршрутите и местата за отдих в 11-те..
05 . 05
2011
Предстояща среща
В периода 9-13 май предстои заключителна среща на проект „По пътя към нови брегове: Защита на Природата по бреговете на Долен Дунав” на немската фондация DBU, Дирекцията на Природен парк ..
14 . 04
2011
Залесяване
Уважаеми дами и господа, Послучай мождународната година на горите 2011 под наслов "Горите за хората", община Иваново, Държавно ловно стопанство "Дунав" Русе, Русенски Униве..
22 . 03
2011
Покана
Покана Международната природозащитна организация WWF има удоволствието да ви покани на обучение на тема: Прилагане на мярка 213 – „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с д..
15 . 03
2011
Черните щъркели
Днес - 15 март 2011 пристигна една от двойките черни щъркели в Природен парк "Русенски Лом".
23 . 02
2011
Покана
„Природата - моето вдъхновение”-2011г. посветен на Международната година на горите
24 . 02
2011
конкурс
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРА „ЙОСИФ ВОНДРАК” ГР. РУСЕ ОРГАН..
26 . 10
2010
Връчване на регионална марка
Винарска изба Две Могили получи правото да използва логото на регионална марка "Ломовете" на своята продукция от 2010 г. С церемония и дегустация на местни производства, във фоайето на ..
10 . 09
2010
Европейска нощ на прилепите
Тази година Европейската нощ на прилепите ще се проведе в шест града в цялата страна. Целта е широката общественост да се запознае с живота и навиците на прилепите и да покаже защо е важно те д..
28 . 08
2010
Ломея 2010
От 28 август 2010 започна ежегодният симпозиум за съвременно изкуство Ломея 2010 година. Участват 12 творци от България, Германия и Франция. Те ще работят в едно от селата на Природния парк - с. Писан..
10 . 08
2010
Опръстеняване на египетски лешояди
Двете гнездещи двойки двойки египетски лешояд в Природен парк "Русенски Лом" отгледаха 3 малки. С надежда да бъде проследена тяхната миграция и отново да се завърнат в Ломовете, младите птиц..
20 . 05
2010
Национален ден за почистване на природните паркове
За трета поредна година WWF организира Национален ден на природните паркове, в партньорство с GLOBUL Green и администрациите на 11-те природни парка в България Дирекция на Природен парк Русенски Лом ..
01 . 05
2010
Нов вид за науката, открит в района на Ломовете
Новия вид ЗА науката беше открит ОТ Стоян Стоянов В района на Ломовете, в последствие разпространението му е установено в Североизточна България и Румънска Добруджа. Статията е публикувана в списание ..
05 . 04
2010
Започва набиране на номинации за награда
Уважаеми Природозащитници, колеги и всички, които обичате Българската Природа, За втора година Клуб Приятели на ПП Русенски Лом се обръщаме към вас за да предложите човек със заслуги за опазване на п..
12 . 03
2010
Ден на земята
Дирекция на Природен парк Русенски Лом и Клуб Приятели на Народен парк Русенски Лом се присъединяват към кампанията Часът на Земята 2010м организиран от международната природозащитна организация WW..
09 . 03
2010
Нов материал за биоразнообразието
Немският фонд за околна среда (DBU), Световният фонд за дива природа - Германия (WWF) и Дирекция на Природен парк Русенски Лом издадоха нов образователен материал наречен Дъбът като местообитание. ..
05 . 11
2009
Регионална марка
Клуб "Приятли на Народен парк "Русенски Лом" получи свидетелството за притежание на право за разпространение на РЕГИОНАЛНА М..
28 . 09
2009
Трети пункт за подхранване
Финансирани от Програма МАТРА на Холандското посолство, Клуб Приятели на Народен парк "Русенски Лом" изгради третия пункт за подхранване на мършоядните птици в района на Природен парк "..
02 . 06
2015
ДПП Русенски Лом, обявява конкурс за длъжността:Старши специалист-горски инспектор
02 . 06
2015
ДПП Русенски Лом, обявява конкурс за длъжността:Старши специалист-горски инспектор

“Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”

С Договор №DIR-5113326-C-006/19.08.2012 между МОСВ-ОПОС и ДПП Русенски Лом  започна изпълнението на проект “Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”, Референтен № BG161PO005/11/3/3.2/06/27, Идентификационен № на проекта DIR-5113326-6-100.

Основните дейности по проекта са:

1. Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи

Дейности за опазване, поддържане и, където е необходимо, възстановяване на местообитания и/или популации на видове, включително инфраструктурни дейности - изграждане на съоръжения и доставка на специализирано оборудване и екипировка, които пряко допринасят за това

1.1. Направа на изкуствени гнезда за подпомагане на някои редки и защитени видове птици. Това са  малък креслив орел (Aquila pomarina), малък орел (Hieraaetus pennatus) от Приложение № 3 на ЗБР и др.; дъсчени гнездилки- за полубеловрата мухоловка (Ficedula albicollis) и др.  Ежегодно проучване на  етологията на видовете няколко пъти през гнездовия период.

Плануваното изпълнение на дейността е в периода 01/01/2013– 31/12/2014

Възможни рискове и трудности:Дейността е реално изпълнима. Не се очакват рискове и трудности при нейното изпълнение.

1.2. Възстановяване на крайречни местообитания: Възстановяване и поддържане в добро състояние на местообитание 91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) - идентифициране на възможните места за възстановяване на местообитанието; закупуване на земя; събиране на семена и вегетативен материал за производство на фиданки за залесяване, отглеждане на фиданки за залесяване; залесяване; отглеждане.

Изпълнението на дейността ще се осъществи  в периода 01/10/2012– 31/12/2014 г.

Възможни рискове и трудности са в процеса на производство на фиданки. Необходимо е да се избере качествен материал е местен генетичен произход.

Мерки за преодоляването: контрол при събирането на семената и вегетативния материал, който трябва да се взема от подбрани дървета.

1.3. Опазване на черния щъркел (Ciconia nigra) Приложение № 3 на ЗБР: Ежегодно локализиране чрез GPS и вкарване в база данни на гнездата, събиране на информация за негативните фактори влияещи на вида. Маркиране на малки в гнезда със стандартни орнитологични пръстени. Възстановяване на естествени влажни зони с цел подпомагане изхранването на вида чрез почистване на водоизточници, възстановяване на естествени връзки с реката. Обезопасяване на ел. проводи.

Дейността ще се осъществи в периода 01/07/2012 – 30/09/2014 г.

Възможни рискове и трудности: възможни трудности са осигуряването на опитни хора в опръстеняването и опитни алпинисти, които да вземат и върнат младите птици в гнездата.

Мерки за преодоляването: избор на изпълнител с опит в областта.

1.4.Опазване на местообитания на лалугер и хомяк: Установяване разпространението и числеността на видовете от приложение 2 на ЗБР Добружански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni), Мишевиден сънливец (Myomimus roachi),  Лалугер (Spermophilus citellus (Citellus citellus) и  Скачаща (степна) мишка (Sicista subtilis) в района на Природния парк. Събиране и анализ на погатки на хищни птици. Анализ на факторите, влияещи върху разпространението на видовете и възможности за изграждане на биокоридори за разселването им от установените колонии. Оценка възможностите  за възстановяване на популациите на защитените видове.

Поддържане на местообитания на лалугер и хомяк чрез окосяването на собствени и об-щински пасища и ливади, в районите на с. Щръклево, Нисово и Писанец. С тази дейност ще се допринесе за възстановяването и поддържането в добро състояние на  местообитание  6510 – низинни сенокосни ливади.

Поддържане на биокоридори за разпространение на двата вида чрез поддържане на ниска тревна растителност в подходящите лалугерови и хомякови местообитания посока с. Щръклево – с Нисово и с. Щръклево – с. Иваново. Подсяване с люцерна на собствени и общински имоти.

Дейността ще започне на 01/10/2012  и ще завърши на 31/12/2014г.

Възможни рискове и трудности: дейността е реално изпълнима без особени рискове и трудности.

Мерки за преодоляването: неприложимо

Дейности, имащи за цел ограничаване на негативното влияние на инвазивни видове:

1.5. Намаляване разпространението на растителните неместни и инвазивни видове: Анализ на инвазията на растителните видове в ПП Русенски Лом; Набелязване на мерки за борба с инвазивните растителни видове; Пилотна подмяна на акациевите насаждения, които са в турнус за сеч с подходящи местни видове с цел възстановяване на местообитания, вкл. в Приложение 1 на ЗБР; Прилагане на мерки за ограничаване свободното разпространение на гледичията. На подходящите терени ще се възстановяват местообитания 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia;  91G0 - *Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus; 91I0 - *Евро-сибирски степни гори с Quercus spp., *9180 – Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове,  *91Е0 - Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia  и 91W0 - Мизийски гори от сребролистна липа.

Дейността ще се извършва в периода 01/04/2013 – 31/12/2012

Възможни рискове и трудности: Основна трудност е премахване на издънковата способност на акацията и гледичията, дори и след тяхното изкореняване.

Мерки за преодоляването: Изсичане на издънки в 2-3 годишен период.

 

2. Туристическа инфраструктура и капитално строителство

2.1. Намаляване на антропогенния натиск, чрез изграждане на туристическа инфрас-труктура 

Закупуване на имоти при подходите на основните маршрути за изграждане на места  намаляване антропогенния натиск към биоразнообразието в природния парк.

Стабилизиране на терена и подравняване, при необходимост, монтиране на дървени стъпала, за укрепване на наклони, или стабилизиране на наклоните с повече от 200 с уплътняване и направа на дървена стена за подпора, осигуряване възможност за достъп на инвалиди до местата за отдих и информационните и указателни табла и табели, поставяне на указателни табла и табели за информация по маршрутите, които започват от мястото, изграждане на заслони и места за палене на огън в същия имот, който се предвижда да се закупи от ДПП Русенски Лом. С изградената лека туристическа инфраструктура, теренът ще се превърне в привлекателно място за туристи, които ще получават информация и ще имат възможност за пикник в близост до населеното място, където е урбанизирано и няма да се създадат условия за безпокоене на диви животни и птици, или да се пали огън на непозволено място.

Изграждане на мостове по основни маршрути  - това са леки дървени мостчета за преми-наване на туристи, с цел отклоняване на туристо потока в периода на гнездене на птиците, от гнездата на застрашени видове птици, намиращи се в близост до черните пътища (основни туристически маршрути). Дейността е описана и в Плана за управление, като необходима туристическа инфраструктура, която да направлява туристо потока, без да се губи от допира с дивата природа.  С изграждането на туристическата инфраструктура ще се опазят основни местообитания, използвани нерегламентирано за туризъм – 6510 – низинни сенокосни ливади от утъпкване, *9180 – Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове и  *91Е0 - Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia  от пожар.

Изграждане и монтиране на пейки и огнища, на места, предвидени в Плана за управление. Местата за отдих са нанесени в картите на Плана за управление на ПП Русенски Лом. При изграждането на тази инфраструктура ще се използват само дървени материали и тя ще се позиционира в горски фонд.

Ремонт на пътя до Природозащитния комплекс в с. Нисово – това е съществуващ асфалтов път, който се намира в горския фонд, не е част от националната или общинска пътна мрежа, и е бил изграден за обслужване на почивната база, която е била в имота, в който сега се изгражда Природозащитния комплекс. Ремонтът ще се състои във възстановяване на асфалтовото покритие и ремонт на канавките в сервитута на пътя. Това е единственият обслужващ път за инфраструктурата на Природозащитния център Ломовете.

Дейността ще се изпълнява в периода 01/10/2012 – 30/09/2014

Възможни рискове и трудности: Не възможност да се осигурят за закупуване подходящи места край всяко село, предвид трудността в издирване на собствениците на имоти.

Мерки за преодоляването: връзка с кметството, общината и комисията за земеделие и гори.

2.2. Дизайн, обзавеждане и оборудване на Природозащитен комплекс "Ломовете"; Природозащитният център се изгражда по ОПОС. Идеята ни е той да се превърне не само в най-привлекателния посетителски център в България, а и в място за даване първа помощ на животни изпаднали в беда. Имаме желание в него да се демонстрирате екологичните енергийни постижения, свързани с опазване на климата и природата. За предвиждаме осигуряване на ел. енергия от собствен ВЕИ;

Дейността ще се изпълнява в периода 01/10/2012 – 31/03/2013

Възможни рискове и трудности: дейността е реално изпълнима. Възможен риск е несъответствие на концепцията, която предложат дизайнерите с виждането на ДПП.

Мерки за преодоляването: подробно задание за дизайна и много комуникации при изпълнението на дизайна.

2.3. Възстановяване и поддържане на екомаршрути в ПП Русенски Лом: Вековен бряст, Дендрариум; Грамовец; Виаферата на Малък Нисовски Манастир и Ивановски склани църкви; Възстановяване на кану маршрут по р. Черни Лом- Червен - Иваново. Изграждане на маршрут "Местообитания и видове от мрежата на Натура 2000" . В приетия План за управление на ПП Русенски Лом са регламентирани зоните за туризъм и основните маршрути. Доизграждане и поддържане на туристическата инфраструктура в ПП Русенски Лом по маршрутите, регламентирани от Плана за управление: изграждане на места за отдих, огнища, подравняване и участъци по веломаршрутите и поставяне на настилка; изграждане на цялостна знаково-информационна система. Обучение на водачи по маршрутите, регламентирани от Плана за управление.

Стартирането на дейността се предвижда на 01/10/2012, а финализирането през 30/09/2014Възможни рискове и трудности: Дейността е реално изпълнима. Трудностите са за опазване на създаденото.

Мерки за преодоляването: работа с местното население и посетителите в Посетителския  център.

2.4. Изграждане и поддържане на информационни центрове в населените места, в близост до ПП Русенски Лом; оборудване на информационните центрове, издаване на информационни печатни материали. В сградите на кметствата в селата Сваленик, Нисово, Кошов и Щръклево, в постройките до Археологическите резервати Ивановски скални църкви и Средновековен град Черен и в читалището на с. Писанец ще бъдат изградени информационни центрове, които ще представляват табла с размер 2/1,5 м. с характерната информация за района на ПП Русенски Лом и място за безплатно разпространявани материали. Поддръжката на тези центрове ще се осъществява съвместно с кметствата. Всеки център ще бъде с индивидуален дизайн и изработка. Ще се направят на места, достъпни за инвалиди.

Изпълнението на дейността ще се осъществи в периода 01/04/2013  – 31/03/2014Възможни рискове и трудности: реално изпълнима дейност без трудност в продължаването след това.

2.5. Изграждане на  Център за изследване, обучение, симулация и анализ на биоразнообразието в ПП Русенски Лом (ЦИОСА), свързан с Природозащитния център на ПП Русенски Лом в с. Нисово, за създаване на възможности за изследване, анализ и интерпретация на биологичното и ландшафтно състояние и културно историческото наследство. Разгънатата застроена площ ще е около 1000 м2, 2 етажа.

Изграждане на (ЦИОСА) – в имот с к.№000020 в землището на с. Нисово. Държавен горски фонд с предназначение Почивен дом. Площта на имота е 9,268 дка. В момента в имота се изгражда Природозащитен център с функции – Посетителски център и място за даване на първа помощ на изпаднали в беда животни. ЦИОСА ще има функциите на  място за обучение и изследване. В него се предвижда да се осигурят места за настаняване на експерти, лаборатория и офис, библиотека и 2 семинарни зали с различен капацитет.

Периода за изпълнение на дейността е 01/10/2014 – 30/06/2014г.

Възможни рискове и трудности: Дейността е реално изпълнима.

 

3. Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта)

3.1. Интерпретация и образователни програми в природозащитния комплекс "Ломовете": Изграждана на съоръжение за обучение на катерачи и пещерняци. Обучение на водачи по маршрути; Обучение на орнитолози; Обучение на ботаници; Обучение по елементарно екскурзоводство. Филм за защитената територия; Печатно издание. Провеждане на информационна кампания за повишаване на екологичното съзнание.

Дейността ще се изпълнява в периода 01/10/2012-31/12/2014

Възможни рискове и трудности: Дейността е реално изпълнима .

3.2.Организиране на събитие за популяризирането на опазването на околната среда - Симпозиум за съвременно изкуство "Ломея" /10 художника, за 7 дни, настанени в парка, транспорт, храна, нощувки/; изложба на открито, експониране в зала; издаване на каталог.

Дейността ще се изпълнява всяко 3-то тримесечие на периода на проекта - до 2014 г.

Възможни рискове и трудности: Дейността е реално изпълнима.

 

4. Планиране на управлението

4.1. Актуализиране на Плана за управление (ПУ) на ПП Русенски Лом. Преглед на изпълнените дейности и проекти от ПУ, анализ на промените в състоянието на ПП и необходимите дейности за останалия период от Плана за управление . Актуализиране на информацията за биологичното разнообразие, туризма и икономиката, работа с местното население; Изготвяне на задание за плана за управление и внасяне в МОСВ за възлагане изпълнението на Актуализирането. Провеждане на обществено обсъждане на заданието за Плана за управление. Издаване на туристическа карта за  ПП Русенски Лом. 

Дейността ще се осъществи в периода 01/04/2013 г. до 31/12/2014г.

Възможни рискове и трудности:Дейността е реално изпълнима.

5. Одит на проекта

Извършването на одит ще  бъде възложено по реда на ЗОП, като ще се възложи за целия период на изпълнение на проекта.  Към исканията за средства ще представяме междинни одитни доклади, съдържащи одитно мнение. Към окончателното искане за средства ще представяме окончателен одитен доклад, който съдържа одитно мнение относно цялостното изпълнение на проекта.

Дейността ще се изпълнява през целия период на проекта – 01/09/2012– 31.03.2015Възможни рискове и трудности: Избор на одитор без опит в одитиране на проекти по ОПОС.

Мерки за преодоляването: Провеждане на процедура за избор


Контакти

Дирекция на Природен парк "Русенски Лом"

Русе 7000

бул. Скобелев 7

тел + 359 82 872397

факс +359 82 828730

e-mail:

Хората на Ломовете
Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg