Култура
Природа
Туризъм
Библиотека
Проекти
Ломея
Документи
Профил на купувача
КПНП Русенски Лом

DANUBEPARKS step 2
ДПП „Русенски Лом” подписа споразумение по нов международен проект
ДПП „Русенски Лом” организира финална пресконференция по проект „Дунавски паркове 2”
“Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка доставка
Туристическа инфраструктура
Публична покана за избор на одитор
Публична покана за проектиране
Публична покана за опазване на защитени видове
Публична покана за доставка
Публична покана за СМР
Публична покана за избор на изпълнител на Осигуряване на ел. енергия от фотоволтаични панели за Природозащитен комплекс
Опазване на местообитанията при устойчиво ползване на природните ресурси в ПП Русенски Лом
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици
Партньорство в Life+ проект
обществена поръчка
Трансграничен екологичен коридор Русе-Гюргево
Кръгла маса
ПЧП в услуга на природата и хората
Новини и събития
Резултати от проучванията
Полезни връзки
Партньори
За изтегляне
Публично-частни партньорства - Изпълнение
Мрежата става реалност
Русе, 26 юни 2008
София, 31 март 2009,
Земеделие
Обучение по агроекология
07 март 2008
Местни продукти
10.07.2008
12.12.2008
Туризъм
18.03.2008
Публично-частните партньорства в услуга на природата и хората

Туристическа инфраструктура

Във връзка с постъпили въпроси от един от кандидатие, които може да прочетете от тук , отговаряме към всички, закупили документация за обществената поръчка и имащи интерес с писмо № 88/07.06.2013

 

 

Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" открива процедурата за избора на изпълнител на СМР по дейности, свързани с възстановяване и изграждане на нова туристическа инфраструктура в Природен парк "Русенски Лом".

Заинтересованите могат да изтеглят решението, публикувано на страницата на АОП от тук:............

Обявлението, публикувано на страницата на АОП от тук:...............

и документацията за предварително запознаване от тук: ................

 

 

 

 

 

Дизайн Петър Кулев
Програмиране Chafy.net
Обяви - alo.bg